Illo Design

Zůstaňte v kontaktu

Home > Historie výstav > Zámek Stekník

Zámek Stekník

Historie výstav | 19. 07. 2019

1. Reprezentační a soukromé prostory (základní okruh)

Zcela nový prohlídkový okruh připomene osudy rodiny švýcarského konzula Gerolda Déteindre, která vlastnila zámek v letech 1907–1949. Těšit se můžete na interiéry soukromých salonů v západním křídle, jejichž součástí je pánský pokoj, rohový pokoj, zámecká kuchyně a jídelna. Součástí trasy jsou také dva reprezentační prostory sala terreny v přízemí a hlavního sálu v patře zámku, prohlídka je ukončena návštěvou kaple Navštívení Panny Marie. Nový prohlídkový okruh vznikl v rámci II. etapy Obnovy interiérů zámku Stekník, financované ze státního programu MK ČR v letech 2016–2019.

Národní památkový ústav zahájil slavnostně dne 17.7. 2019 na státním zámku Stekník provoz nového návštěvnického okruhu. Ten je rekonstrukcí apartmá posledního soukromého majitele zámku, švýcarského generálního konzula Gerolda Déteindre a jeho manželky Hanny Déteindre, z 20.–30. let 20. století.

Slavnostní zahájení proběhlo za účasti generální ředitelky Národního památkového ústavu Ing. arch. Naděždy Goryczkové, Antonína Heidlera s manželkou a setrou za rodinu Gerolda Déteindre, náměstka pro správu památkových objektů ing. Oldřicha Peška, radní ústeckého kraje za kulturu a památkovou péči Jitky Sachetové, Jaroslava Dubského předsedy výboru pro kulturu a památkovou péči Ústeckého kraje, starosty Loun Pavla Jandy a starostky Zálužic Danuše Cilcové a dalších významných hostů. Přítomni byly také restaurátoři, kteří obnovu nové prohlídkové trasy prováděli. Zrestaurovány byly freskové malby, dřevěné a kovové prvky, kachlová kamna, vitráže, tapety i původní mobiliář, který se na objekt vrátil po 70 letech, když byl v roce 1950 převezen na zámek Krásný Dvůr.

https://www.zamek-steknik.cz/cs/informace-pro-navstevniky/prohlidkove-okruhy/44540-1-reprezentacni-a-soukrome-prostory-zakladni-okruh

Fotky